Stap 6 - CRM strategie

In de voorgaande 5 stappen hebben we een helder beeld gecreëerd over:
-
de mate van toekomstbestendigheid van je bedrijf in termen van omzet en winst.
-
je identiteit als bedrijf: wie je bent en waar je voor staat.
- de mate waarin je organisatiestructuur kanten centraal stelt en de noodzakelijke  
  ontwikkelpunten.
-
een toekomstbestendig groeiscenario.

Daarmee is nu het moment aangebroken om je toekomst vorm te gaan geven. Dat
betekent dat we de vertaalslag gaan maken naar een CRM bedrijfsstrategie
waarmee je jouw toekomstbestendige groeiscenario daadwerkelijk gaat realiseren.

CRM (Customer Relationship Management) is een bedrijfsstrategie die zich richt op het realiseren van bedrijfsdoelstellingen door het aangaan van duurzame relaties met individuele klanten, deze te onderhouden en verder te ontwikkelen. CRM is meer dan alleen een marketing activiteit of informatiesysteem. Het is een bedrijfsstrategie die je organisatie in al haar geledingen raakt en zich focust op het realiseren van de langetermijndoelstellingen van je bedrijf. De invoering ervan is dan ook een continu veranderproces dat veel doorzettingsvermogen vraagt. 

Doel van een klantgerichte bedrijfsstrategie is het realiseren van (groei)doelstellingen in omzet, winst en klantwaarde. Bij het ontwikkelen van een CRM b
edrijfsstrategie staat dan ook de beantwoording van de volgende vier vragen centraal:

  • Hoe trekken we de juiste klanten aan?
  • Hoe behouden we klanten?
  • Hoe ontwikkelen we duurzame en rendabele kantrelaties?
  • Hoe gaan we om met onrendabele klanten?