Stap 3 - Visie op klantgerichtheid

Het optimaal bedienen van burgers vraagt om een richtinggevende en inspirerende visie. Een vernieuwde visie en daarmee een nieuwe koers waar medewerkers en burgers zich betrokken bij voelen. Helder krijgen wáarom een koerswijziging urgent en noodzakelijk is, is daarom een eerste stap richting een succesvolle invoering ervan. Zodat medewerkers en burgers zich écht aan de nieuwe koers willen verbinden.

Verhalen zijn enorm krachtige hulpmiddelen bij het tot stand brengen van verbindingen. Ze verbinden leidinggevenden, medewerkers en burgers met de nieuwe koers van je organisatie. Ze zijn in staat rationele informatie zoals tevredenheidsonderzoeken te verbinden met de ervaringen, belevingen en emoties van medewerkers en van burgers. Ze maken helder wie je bent en waar je voor staat en geven betekenis aan je organisatievisie. Daarom is het ontwikkelen van een richtinggevende en inspirerende visie met behulp van verhalen van grote toegevoegde waarde voor het creëren van een toekomstbestendige gemeente. 

Met dit traject help ik de gemeentelijke organisatie met het ontwikkelen van een richtinggevende visie op klantgerichtheid. Een verhaal dat antwoord geeft op de vragen:
-
Wat is onze kracht?
-
Waar worstelen we mee?
- Waar willen we naartoe?
-
Hoe komen we daar?

Het antwoord op deze vragen maakt helder waarom verandering noodzakelijk is. Bovendien creëert het visieverhaal beweging en zet aan tot nieuw gedrag omdat het:
- Verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt.
- Betekenis geeft aan verandering en daarmee beweging bewerkstelligt.
- Medewerkers, klanten en managers met elkaar verbindt.
- De kracht heeft mensen te betrekken bij een nieuwe koers.