Stap 3 - Visieverhaal

Ben je naar aanleiding van De Klantbinderij scan tot de conclusie gekomen dat een koersverandering noodzakelijk is om je bedrijf toekomstbestendig te maken? De volgende logische stap zou dan zijn om een nieuwe visie en strategie te ontwikkelen. De uitkomst van een dergelijk ontwikkeltraject is doorgaans een abstract document dat nogal eens in een la verdwijnt om daar vervolgens niet meer uit te komen. Een gemiste kans.

Want een nieuwe visie en strategie vraagt om medewerkers en klanten die zich betrokken voelen bij de nieuwe koers van je bedrijf. Helder krijgen wáarom een koerswijziging urgent en noodzakelijk is, is daarom een eerste stap richting een succesvolle invoering ervan. Zodat medewerkers en klanten zich écht aan de nieuwe koers willen verbinden.

Verhalen zijn enorm krachtige hulpmiddelen bij het tot stand brengen van verbindingen. Ze verbinden leidinggevenden, medewerkers en klanten met de nieuwe koers van je bedrijf. Ze verbinden rationele informatie zoals klanttevredenheidsonderzoeken met de ervaringen, belevingen en emoties van medewerkers en van klanten. Ze maken helder wie je bent en waar je voor staat en geven betekenis aan je bedrijfsvisie. Daarom is het ontwikkelen van een richtinggevende en inspirerende visie met behulp van verhalen van grote toegevoegde waarde voor het creëren van een toekomstbestendig bedrijf.

Met dit traject help ik een richtinggevend en inspirerend visieverhaal te ontwikkelen. Een traject waarin we niet alleen verhalen verzamelen binnen je bedrijf, maar natuurlijk ook klanten vragen naar hun ervaringen. Zo maken we een visieverhaal dat antwoord geeft op de vragen:
  • Wat is onze kracht?
  • Waar worstelen we mee?
  • Waar willen we naartoe?
  • Hoe komen we daar?
Het antwoord op deze vragen maakt helder waarom verandering noodzakelijk is. Bovendien creëert het visieverhaal beweging en zet het aan tot nieuw gedrag omdat het:
  • Verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt.
  • Betekenis geeft aan verandering en daarmee beweging bewerkstelligt.
  • Medewerker, klanten en managers met elkaar verbindt.
  • De kracht heeft mensen te betrekken bij een nieuwe koers.