Stap 5 - Toekomstbestendig groeiscenario

Gebaseerd op de inzichten uit de vorige vier stappen van het Klantbinderij stappenplan©,  richten we onze blik nu op de toekomst en gaan aan de slag om een cijfermatig stevig onderbouwd groeiscenario te ontwikkelen waarmee je de toekomstbestendigheid van je bedrijf verder gaat waarborgen. 
 
Het resultaat van De Klantbinderij scan in stap 1 vormt het uitgangspunt voor het maken van een realistisch scenario. Dit groeiscenario vormt de basis voor de ontwikkeling van een CRM strategie die op haar beurt een belangrijke bijdrage gaat leveren aan een:

- toename in klantbehoud
- toename van nieuwe klanten
- toename van de opbrengst per klant 

Om je groeiscenario nóg toekomstbestendiger te maken en nóg steviger te wortelen in de samenleving, gaan we in een workshop je groeidoelstellingen verbinden aan de VN Sustainable Development Goals. Deze SDG’s vormen een belangrijke hedendaagse benchmark voor de toekomstbestendigheid van bedrijven en organisaties. En net als bij het ontwikkelen van het visieverhaal in stap 2, betrekken we de klant ook bij dit onderdeel van het Klantbinderij stappenplan©. 

De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.